Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Bilimportørene tror at opp mot 75 prosent av bilene som selges i år, vil være ladbare.

– Våre medlemmer tror at reisen mot en utslippsfri bilpark vil skyte ytterligere fart i år. Omtrent tre av fire nye biler vil være ladbare, og opp mot seks av ti vil være helelektriske. Dette skyldes ikke minst at mange nye helelektriske og familievennlige modeller kommer på markedet, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, i en pressemelding.

I 2019 utgjorde rene elbiler 43 prosent av salget.

Ladbare hybrider ventes å utgjøre 10-15 prosent av salget, på nivå med 2019. mens ikke-ladbare hybrider ventes å gå litt tilbake og ta en andel på 10 prosent.

Det totale antallet nye biler i år ventes å ligge omtrent på samme nivå som i 2019, ca. 150.000 personbiler, men elektrifiserte modeller altså tar en stadig større del av kaka – med elbiler i spissen.

Bare 15-20 prosent av bilene som selges i år, vil være helt uten elmotor, mener bilimportørene.

Buss-salget er anbudsdrevet, og svinger derfor stort fra år til år basert på hvor mange og hvor store kontrakter som er inngått. Når det gjelder lastebil, venter importørene en nedgang i år fra det meget sterke salget i 2019.

– Vi forventer tiltagende elektrifisering av fortrinnsvis bybusser, men på sikt også langdistansebusser og tunge kjøretøy i årene som kommer. I tillegg vil biodiesel og biogass være nøkler for å få ned utslippene fra yrkes- og kollektivtrafikken, sier Andresen.