Tina Bru kunne fredag sette seg i statsrådsstolen i Olje- og energidepartementet. Foto: Øyvind Lie

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.

Høyres Tina Bru fikk fredag overrekt nøklene til Olje- og energidepartementet fra sin forgjenger Sylvi Listhaug (Frp), som kun fikk en drøy måned i jobben.

Bru er en erfaren energipolitiker, med sju års erfaring fra Stortingets energi- og miljøkomité, men var mindre bastant i sine uttalelser enn Listhaug var på sin nøkkelseremoni.

– Da Sylvi Listhaug overtok dette departementet, sa hun at dette var drømmejobben. Jeg må vel innrømme at det også er en drømmejobb for meg. Jeg har hatt gleden av å jobbe med alle temaene i dette departementet i energi og miljøkomiteen i nesten sju år, og det har vært ufattelig spennende, sa Bru da hun hadde fått nøklene. 

Forholder seg til avtalen

På spørsmål om Arbeiderpartiet bryter NorthConnect-forliket på Stortinget når de nå har fremmet forslag om å stoppe NorthConnect, svarte Bru dette:

– Jeg forholder meg fortsatt til den avtalen vi inngikk i Stortinget. Jeg mener den var viktig, den handlet også om en helt annen sak, den tredje energimarkedspakken. Jeg står på avtalen. Jeg er klar over at NorthConnect blir en debatt, men nå må jeg også få tid til å sette meg inn i den.

– Du vil fortsette konsesjonsbehandlingen?

– Den er i en helt ordinær konsesjonsprosess nå. Men jeg må få lov til å komme meg på plass i jobben før jeg kan svare veldig konkret på det.

Viktig vindkraft-debatt

– Bør vindkraft beskattes hardere, slik NVE nylig foreslo?

– Det er en sak jeg må be om forståelse for at jeg må få komme meg på plass i jobben før jeg kan gå veldig inn i detaljene om. Men regjeringen har også tidligere varslet at vi vil se på konsesjonssystemet for vind. Så det er absolutt en sak jeg gleder meg til å ta tak i. Det er en viktig debatt, det handler om hvordan vi skal skaffe mer energi, men også hvordan vi skal gjøre det i en balanse som gjør at vi tar vare på naturen vår, sa Bru på spørsmål fra Energiteknikk.

– Bør utbyggingstakten for vindkraft ned?

– Som sagt, det har ikke jeg forutsetning for å svare på akkurat nå, så det får vi ta etter hvert.

Skal snakke med Frp

– Frp har varslet motstand mot vindmøller, NorthConnect og iskanten. Vil du søke samarbeid om sakene fra ditt departement med Frp først på Stortinget?

– Jeg har jobbet svært godt med Frp gjennom mange år mens de har styrt dette departementet. Jeg har god tro på at vi skal kunne snakke godt sammen også fremover, og jeg mener det er viktig å ha en god dialog med Stortinget. Som tidligere Stortingsrepresentant vet jeg hvor avgjørende det kan være, så selvfølgelig kommer vi til å ha gode samtaler med Frp.

– Vil du gå til Frp først?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Jeg mener vi må samarbeide bredt, men selvfølgelig, vi har jobbet godt sammen med Frp i mange år, så jeg tror det er fint mulig å finne gode løsninger der.

Trenger mer fornybart

På spørsmål om hva hun synes om Sanderud-utvalgets rapport om kraftbeskatning, understreket hun at det ikke lå under hennes departement.

– Men jeg registrerer at det er en debatt. Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på fornybarresursene og vannkraften, som er ryggraden i energisystemet vårt, og diskutere hvordan vi kan få ut enda mer, og gjøre det enda bedre enn i dag. Jeg er opptatt av vi skal ha gode vilkår også for vannkraften. Vi trenger mer fornybar kraft i Norge, og det ser jeg som min oppgave å sikre at vi får, sa Bru.

Bru var også opptatt av at oljenæringen skal ha trygge rammevilkår, og at det er avgjørende for nye investeringer i sektoren.

Oljeunge

Bru kommer fra Stavanger.

– Jeg er en ekte oljeunge, selv om jeg har feil dialekt. Jeg er jo rogalending. Jeg tror at for enhver rogalending som får anledning til å være statsråd i dette departementet, så er det litt ekstra stas.

Hun håper å kunne bidra til at vi får gode samtaler «om de vanskelige, store utfordringene som landet står overfor».

– Dette departementet har ansvar for noe av det viktigste vi gjør, nettopp å trygge arbeidsplassene, sikre verdiskaping og sørge for at vi utvikler våre fantastiske naturressurser og at vi bygger videre på den fantastiske kompetansen og teknologien som finnes i olje- og gassnæringen, men også ikke minst i hele fornybarnæringen. Det blir utrolig spennende, sa Bru.

Hun mener klimagassutslippene må ned.

– For meg er det veldig viktig at vi kutter utslippene, men at vi ikke stanser utviklingen. Jeg tror det nettopp er i samarbeid på tvers av næringer, på tvers av samfunnslag at vi finner de gode løsningene. Uten at vi tar vare på det fantastiske vi allerede har, både kompetanse, teknologi, folkene, kommer vi heller ikke til å lykkes med omstillingen. Men dette skal vi få til, sa Bru.