Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult

Kraftledningsmaster bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter, ifølge NVE.

Synligheten av kraftledninger er et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling, og blant det som fører til de største konfliktene ved utbygging av nye kraftledninger.

– Vi mener nettselskapene kan bli flinkere til å variere bruken av mastetyper. Ved å velge mastetyper som i større grad er tilpasset landskapet de går i, kan synligheten og landskapsvirkningene av ledningen begrenses, sier seksjonssjef i NVE, Lisa Vedeld Hammer, i en pressemelding.

Nettselskapene får nå hjelp i en fagrapport Multiconsult har laget på oppdrag fra NVE.

Hensikten med rapporten er å gi nettselskaper og konsulenter som prosjekterer og bygger nye ledninger, kunnskap om hvordan ulike mastetyper oppleves i ulike landskap.

Hovedrapporten viser manipulerte bilder av ulike mastetyper i det samme landskapet, med en konklusjon om hvilke mastetyper som fungerer best i det aktuelle landskapet.

I tillegg er det et vedlegg til rapporten, som viser fotografier av mastetyper ulike steder i Norge, med en vurdering av hvilke landskapsvirkninger disse gir.