Tore Morten Valåmo (t.v.), leder av Driftsssentralen og Steinar Benum, dagligleder i Helgeland Kraft Nett ved det skjermbaserte strømstanskartet. Foto: Helgeland Kraft

Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.

Formålet med strømstanskartene er å gi enda bedre informasjon rundt planlagte strømbrudd frem i tid og pågående strømbrudd. Ved juletider ble de nye kartene satt i drift,og akkurat i tide før den første vinterstorm kom innover Helgeland den 2. januar. Når uværet herjet var flere tusen innom hver dag for å få informasjon om strømbruddene, ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft Nett.

-Når vi nå sender ut SMS informasjon om både planlagte strømstanser og pågående driftsforstyrrelser har vi med link til våre strømstanskart på våre hjemmesider. Kartene vil bli den viktigste informasjonskanalen for oppdatering av strømbrudd for alle som har behov for informasjon, forklarer Steinar Benum, daglig leder i Helgeland Kraft Nett.

På hjemmesiden ligger to forskjellige kart, der det ene viser planlagte strømstanser frem i tid. Det andre kartet viser pågående strømstanser som kan både være driftsforstyrrelser og planlagte strømstanser. Brukerne kan zoome seg inn og ut i kartet og se hvor mange kunder som er berørt av strømstansene, i tillegg til at hver hendelse har en egen informasjons boks.

-Vi har i den siste tiden jobbet internt med informasjonsrutinene våre ved strømstanser. Ett av hovedmålene er å få gitt oppdatert informasjonen over utviklingen på lengre strømstanser. Vi ønsker også å få ned antall telefonhenvendelser til et minimum slik at operatørene våre kan jobbe mest mulig uforstyrret for å få opp normal strømforsyning igjen, sier Steinar Benum.