evanger
Evanger kraftverk. Arkivfoto: BKK

Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.

Resultatet er nær en dobling sammenlignet med siste kvartal 2018. En av forklaringene på resultatet er regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt av gjennomførte fusjoner, ifølge en pressemelding fra BKK.

Høsten 2019 ble en av de tørreste på Vestlandet på mange år. I Bergen var november den tørreste på 98 år. Nedbøren i mange av BKKs utbygde vassdrag var bare en fjerdedel av det som er vanlig i november.

– Vi produserte 1,4 TWh, mens vi oppnådde en produksjon på 2,4 TWh i siste kvartal i 2018. Dette viser hvor store svingninger vi kan oppleve innen vannkraftproduksjon, selv her på Vestlandet. Resultatet ble også svekket av lavere områdepris på grunn av stor vindkraftproduksjon i Europa, sier konserndirektør økonomi i BKK, Anne Marit Steen.

Solgte kraftlinje til Statnett

Videre har selskapet gått over til en innskuddsbasert pensjonsordning som sammen med overgang til ny offentlig tjenestepensjonsordning påvirker regnskapet. I tillegg har BKK solgt den nye kraftlinjen fra Modalen til Mongstad til Statnett. Denne nye kraftlinjen ble satt i drift i desember, og er viktig for å trygge kraftforsyningen til regionen, opplyses det i pressemeldingen.

– Resultatet er preget av engangseffekter. Kraftprisene har falt dramatisk ved inngangen til 2020, og utsiktene fremover viser ikke endring i dette bildet. Det gir lavere strømregning til forbrukerne, men for BKK betyr det at 2020 ser ut til å bli langt mer økonomisk krevende enn fjoråret, med reduserte inntekter fra kraftproduksjonen, sier Steen.

I juni i fjor ble det besluttet å slå sammen BKK og Sunnfjord Energi. Sunnfjord Energi har tatt med seg nesten 16 000 nettkunder og en kraftproduksjon på 528 GWh inn i BKK. Sunnfjord Energi er nå registrert som et datterselskap av BKK AS, og det gir en regnskapsmessig gevinst uten kontanteffekt på nesten 250 millioner i siste kvartal i fjor.