Solkraft er blitt så billig at det kan utfordre kapasiteten i det danske nettet.

Innogy SE tilbyr 770 MW vind- og solenergi på Instatrust, DNVs globale markedsplattform for fornybare kraftkjøpsavtaler (PPA).

Instatrust forbinder selskaper som er forpliktet til å kjøpe ren energi fra leverandører av vind- og solenergi. Kjøps- og salgsavtaler er nedfelt i et poengsystem som verifiserer volumene som omsettes, ifølge en pressemelding fra DNV GL.

Volumet på 770 MW som innogy SE har tilmeldt kommer fra fornybarprosjekter i syv land og er det største som så langt er tilmeldt Instatrust-plattformen, opplyses det i pressemeldingen.