løkjelsvatn
Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne er ett av kraftverkene SKL investerte i i år. Arkivfoto: SKL

SKL-konsernet oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 269,5 millioner kroner.

Resultat er 85,1 millioner kroner svakere enn i 2018, men likevel et av de beste i konsernets historie, opplyser SKL (Sunnhordland Kraftlag) i en børsmelding.

Det er forbedringer i den underliggende driften og langvarig fokus på kostnadsreduksjoner og effektiv drift som er hovedårsaker til den positive resultatutviklingen, opplyses det i børsmeldingen.

SKL, som er et rendyrket konsern innen produksjon og utvikling av fornybar vannkraft, fikk i 2019 en lavere middelproduksjon enn i perioden 2016-2018. Dette skyldes blant annet lav magasinfylling, lite snø ved inngangen til året og en tørr høst. Totalt ble det produsert 2 212 GWh i egne anlegg, inkludert 63 GWh i konsoliderte småkraftverk. I tillegg var konsernets andel av produksjon i deleide kraftverk 284 GWh, oppgir SKL.

Samlet sett investerte SKL-konsernet 271 millioner kroner i 2019. Av dette er 144 millioner kroner benyttet til utskifting av gamle anlegg i Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne. 90 millioner kroner er investert i overtagelse av kraftverkene Sand, Steine og Økstra fra Suldal Elverk. I tillegg deltar SKL i utbyggingen av Storlia Kraftverk gjennom sitt eierskap i Sima-kraftverkene i Eidfjord.