I regi av Multiconsult deltok mer enn 80 kvinner onsdag denne uken på nettverksbygging i kraftbransjen. Foto: Multiconsult

Onsdag denne uken deltok mer enn 80 kvinner på nettverksbygging i kraftbransjen.

Samlingen fant sted hos Multiconsult, hvor det ble gjennomført seminar og workshop i den kvinnelige nettverket med rekordoppslutning, ifølge pressemelding fra Multiconsult.

Siden oppstarten i mars 2019 har nettverket ifølge meldingen blitt en stor suksess, og har nå nærmere 400 medlemmer fra hele verdikjeden innen kraftbransjen. Deltagere i nettverket representerer energiselskaper og tilknyttede aktører som leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter og forvaltning, opplyses det i meldingen.

Formålet med nettverket er å synliggjøre kvinner i bransjen og å øke rekruttering av kvinner til fornybarnæringen. Nettverksmøtene er en viktig arena for både faglig påfyll og erfaringsutveksling, samtidig som det er en sentral arena for å knytte viktige kontakter med andre kvinner i samme bransje.

Kvinneandelen i den norske kraftbransjen er ikke mer enn rundt 20 prosent, ifølge meldingen.