dam finnflot
Dam Finnflot. Foto: Saudefaldene

Sammen har Sweco og Saudefaldene vunnet Damkrona 2019 for rehabilitering av Dam Finnflot i Sauda.

Dam Finnflot ble opprinnelig oppført mellom 1919 og 1921, og behovet for rehabilitering var pressende. Dammen er plassert i konsekvensklasse 2 og er en platedam i betong. For å øke dammens stabilitet, har frontplaten blitt forsterket og pilarene omstøpt, ifølge en pressemelding fra Sweco.

Den eksisterende damkonstruksjonen tilfredsstilte ikke dagens forskrift, spesielt med tanke på stabilitetskrav. I tillegg befinner dammen seg i et værhardt område, noe som har ført til slitasje på betongen.

Økt stabilitet

En viktig del av arbeidet bestod av å forsterke de eksisterende pilarene på dammen, slik at en potensiell forskyvning av dammen ble forhindret.

– Dammen har blitt sterkere uten at man ser det. Vi har lagt den nye damplaten utenpå den eksisterende, for å øke stabiliteten. I tillegg er dammen hevet, slik at den nå er tilpasset nye og større flomverdier, sier Swecos prosjektleder Jørgen P. Erichsen i meldingen.

Platedammen forsterkes nedenfra, noe som er nytt innen norsk dambygging. 

– Her ble det kjerneboret groper i fjellet langs dammens pilarer slik at det kunne etableres fjellbolter i gropene. Disse fjellboltene ble igjen koblet til armeringen rundt pilarene slik at forankringen ble styrket. Under omstøpningen av pilarene ble gropene fylt med betong, og dette førte til at løsningen ble en integrert del av dammen, sier Erichsen.

Svært fornøyd

I juryens begrunnelse kom det frem at anlegget utmerket seg ved bruk av nye, tekniske løsninger, og Erichsen understreker at et godt samarbeid med Saudefaldene var avgjørende for å komme frem til denne løsningen.

–  Vi er svært fornøyde med å ha mottatt prisen. Vi ser på prisen som en tydelig tilbakemelding på godt utført arbeid til oss som byggherre, vår konsulent Sweco, samarbeidsrelasjoner i NVE og ikke minst til de utførende entreprenørene Brødrene Selvik, sier direktør i Saudefaldene, Svein Ilstad.