Med en kapasitet på 86 MW har Scatec satt i drift Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika. Foto: Scatec

Scatec Solar, med samarbeidspartnere, har satt i drift 86 MW solkraft i Dyason Klip 1 solpark i Upington i Sør-Afrika.

Dyason Klip 1 solpark er den andre av tre solparker som bygges i solkraftprosjektet i Upington, som ferdig utbygget får en kapasitet på 258 MW. Dyson 1 forventes å produsere 217 GWh, ifølge en pressemelding fra Scatec.

I pressemeldingen opplyses det at den siste av de tre solparkene som er under bygging, forventes å komme i kommersiell drift i løpet av de neste månedene. Når prosjektet er fullført, vil solanlegget i Upington ifølge meldingen produsere ren energi til rundt 120 000 husstander og bidra med reduksjon av mer enn 600 000 tonn CO² -utslipp årlig.

Solkraftanlegget i Upington eies med 42 prosent av Scatec Solar, 18 prosent av Norfund, 5 prosent lokalt eierskap i Upington og de resterende 35 prosentene av det sørafrikanske investeringsselskapet H1 Holdings.