Etter et års drift har Elhub håndtert 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter. Foto: Gudbrandsdal Energi

Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.

Elhub har i sitt første driftsår mottatt og distribuert ca. 30 milliarder måleverdier. Dette danner grunnlaget for all avregning og fakturering i kraftmarkedet. Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år. I tillegg har Elhub håndtert ca. 1,5 millioner leverandørbytter og andre abonnementsendringer, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Det er nå 3 210 000 aktive målere i Norge som alle er registrert og administrert i Elhub. Av disse er 3 080 000 smarte målere (AMS), som hver dag leverer timeverdier til Elhub for foregående døgn. Dermed har de fleste forbrukere fått anledning til å velge strømkontrakter som følger prisen på kraftbørsen time for time, og de kan kontrollere fakturaen de får mot måleverdier fra Elhub, opplyses det i pressemeldingen.

Nye selskaper og forbedrede produkter har også oppstått etter etableringen av Elhub.

 – Vi i Tibber bruker de mulighetene Elhub gir oss til å innhente våre kunders forbruk time for time og raskt kunne presentere dette for kunden. For de som ønsker det, gir det oss også mulighet for automatisk styring av forbruk til tidspunkter med lavest pris, eksempelvis smart lading av elbiler, forteller direktør og gründer Edgeir Aksnes.