Elvia-sjef Kristin Lian viser fram navnet på det nye nettselskapet, utenfor selskapets hovedkontor på Hamar. Foto: Øyvind Lie

Kristin Lian har akkurat tatt over ledelsen av Elvia med 900.000 kunder, men vil ikke ta pause i jakten på nye fusjonspartnere. – Vi er klare, sier hun.

– Denne høsten har vært intens. Jeg er veldig fornøyd med hvor langt vi har kommet, sier Elvia-sjef Kristin Lian da Energiteknikk møter henne på Elvias hovedkontor på Hamar, på andre siden av veien fra det som en gang var Hamar Stadion.

Det nye selskapet, resultatet av sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett, har om lag 900.000 kunder.

Transaksjonen skjedde 30. september, ny ledergruppe var på plass 15. oktober og i midten av desember var alle de 850 ansatte innplassert i den nye organisasjonen.

Beste læring

Selskapets IT-folk har jobbet på spreng for å lage det Lian kaller et «omforent målbilde» av hvordan den nye IT-arkitekturen skal være. Det kunne se ut som om utgangspunktet for å finne en felles IT-løsning ikke var det beste.

– De to selskapene hadde nesten ingenting felles innen IT. Det er forskjellig på kundesiden, på nettinformasjonsiden, driftssystem, forskjellig måleverdidatabase, sier Lian.

Utgangspunktet for sammenslåingen skulle være å bruke det beste fra begge selskapene. IT-folkene ville det imidlertid annerledes.

– Slik vi gjorde det i gamle Hafslund, var ikke nødvendigvis helt tipp topp, og sånn man gjorde det i gamle Eidsiva var ikke nødvendigvis helt bra. Istedenfor å ta det beste fra begge selskapene, har vi heller tatt beste læring fra begge to, og bygger noe nytt, sier en godt fornøyd Lian.

Mastodonter

Begge selskapene hadde planer om å skaffe seg mer fleksible IT-systemer og gå bort fra gamle det Lian kaller «mastodontsystemer», der er alt er inkludert og hvor fleksibiliteten er veldig begrenset.

– Vi ønsker et nytt, fleksibelt system, som blir mer modulbasert. Å få muligheten til å bruke fusjonen til å ta et stort teknologisk skritt, synes vi er veldig bra. At vi er så store, gir oss muligheten til å ta investeringene. Dette er en investering vi burde gjort uansett, men som fusjonen muliggjør.

Mastodontene, på størrelse med nålevende elefanter, men med mer langstrakt kropp og hals og kortere ben, døde ut for 10.000-12.000 år siden.

Ved fusjonen er målet at 30-40 prosent av driftskostnadene til det minste selskapet, Eidsiva Nett, skal spares. Det vil gi en årlig besparelse på 120 millioner kroner. Målet å oppnå dette allerede etter tre år.

– Vi har veldig god tro på at vi kommer til å klare det, sier Lian.

Det meste av besparelsene kommer innen IT, men noe kommer også fra nettdrift.

Var for små

Bakgrunnen for fusjonen var at Hafslund Nett, Norges største nettselskap, med 720.000 kunder, anså seg selv som for lite, og ville finne noen å slå seg sammen med.

– Vi så at endringene i kraftbransjen er formidable og krever veldig mye kompetanse, og at vi var for små. Vi ønsket vekst for å bygge et stort kompetansemiljø. Nå får vi nesten dobbelt så mange nettplanleggere, og et stort og sterkt miljø på IT som vi virkelig trenger, sier Lian, som før hun ble Elvia-sjef, ledet Hafslund Nett siden 2013.

Det var ikke gitt at partneren måtte bli Eidsiva.

– Vi så i alle retninger, både østover, vestover og nordover. Så fikk vi god dialog med Eidsiva. Eidsiva og Hafslund er en skikkelig god match, det er to selskaper med veldig mye kompetanse, og delvis litt forskjellig kompetanse, sier Lian.

– Hvor stor bør man ideelt sett være som nettselskap i Norge?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror absolutt det vil være positivt for oss å vokse videre. Å ha sterke kompetansemiljøer er et gode, og det gir store skalafordeler.

Vil vokse mer

– Vil det være lurt for dere å gå etter små eller store nettselskaper?

– Jeg tror begge deler. Vi overtok Trøgstad Elverk 1. juli i fjor. Der tar vi ut voldsomt store synergier på veldig kort tid. Men de er ikke så store, så for oss som selskap, blir totalen begrenset. Men for innbyggerne i Trøgstad betyr det veldig mye, de får en vesentlig reduksjon i nettleien.

– Vil dere vente litt, eller gå på jakt etter nye selskaper med en gang?

– Vi er klare.

– Hva med Stange Energi?

– Ja, absolutt, de ligger jo midt mellom Eidsiva og Hafslund.

– Har dere snakket med Stange Energi?

– Nei, og erfaringen er at når man skal jobbe med fusjoner, er det viktig med veldig god dialog. Før det skjer noe, er det eieren til Stange Energi som må se fordelen med utvikling av nettet og verdiutvikling av selskapet i en ny struktur. Det vi kan tilby, er god kompetanse til lav kost og god synergi, så for innbyggerne er det veldig bra.

Lian tror antallet sammenslåinger vil øke.

– Jeg har tro på store, robuste og kompetente nettselskaper som klarer å drifte godt med lav kost, sier Lian.

Færre ansatte

Fusjonen medfører at Elvia får noen færre ansatte enn gamle Hafslund Nett og Eidsiva Nett hadde, uten at Lian kan tallfeste det.

Men hun tror ikke det blir nødvendig å gjøre noe mer for å få tallet på ansatte ned enn å unngå å ansette nye i en periode. Årsaken er ifølge Lian at Elvia har mange ansatte over 62 år som kommer til å gå av med pensjon innen kort tid.

– Så dere trenger ikke si opp folk?

– Nei.

– Har dere tilbudt sluttpakker?

– Nei, ikke foreløpig. Vi kommer til å oppnå mye ved hjelp av alderssammensetningen vår.

 Strammer skruen

NVE vil øke vektlegging av kostnadsnormen i inntektsrammen fra 60 til 70 prosent. Det er Lian fornøyd med.

– Da får du enda mer premiering av effektivitet. Elektrifiseringen av samfunnet vil kreve svært mye av bransjen, og da må vi være effektive.

Elvia-sjefen er også glad for at direktoratet for noen år siden fjernet nettselskapenes minimumsavkastning, som var på to prosent. Men fremdeles er det slik at nettselskapene er sikret at avkastningen ikke blir negativ.

– Hvis NVE går enda lenger, jeg tror ikke det hadde gjort noe, for å vise eierne at man må drive disse selskapene godt, sier Lian.

Vil ha enkel tariff

Hun ser fram til å få effekttariffer på plass.

– Det er viktig for oss å få effekttariffer på plass. En effekttariff som kunden skjønner er viktigere enn at den er matematisk riktig, sier Lian.

Men til forskjell fra Glitre Energi Nett (s. 28) vil Elvia vente med å innføre nye tariffer til NVE presenterer sitt nye forslag, som NVE nå har varslet at de vil presentere i morgen onsdag.

Elvia har et prosjekt på gang hvor de undersøker hvilke typer tariffer som utløser forbrukerfleksibilitet.

– Det vi undersøker er hva som fungerer og som kundene responderer på, ikke hva som er matematisk korrekt. Det må være enkelt å kommunisere.

– Blir det time of use?

– Det skal jeg ikke forskuttere. Men time of use er nok lettere å kommunisere enn noe annet, sier Lian.