Hywind-turbinene i Scottland (bildet) er en av Equinors fornybar-satsinger. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam

Equinor vil tidoble sin fornybare energikapasitet innen 2026, og bli en global leder innen havvind. 

Det går fram av selskapets veikart for å redusere sin netto karbonintensitet med minst 50 prosent innen 2050, som ble lagt fram torsdag morgen.

I 2026 forventer Equinor å ha en andel i produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt, hovedsakelig basert på dagens prosjektportefølje. Det er ifølge selskapet om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og medfører en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 prosent.

Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt, avhengig av tilgang på attraktive prosjektmuligheter.

Equinor vil også «styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030».

I januar 2020 la selskapet fram ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040, og ned mot nær null innen 2050.