I 2019 ble det installert 3,6 GW havvind i Europa. Dette er ny årlig rekord, ifølge WindEurope. Foto: Wind Europe

Med 3,6 GW installert offshore havvind i 2019 ble det satt ny europeisk rekord.

Ti nye havvindparker kom på nett i fem land. Med 1,7 GW sto Storbritannia for nesten halvparten av den installerte kapasiteten. Tyskland bidro med 1,1 GW, Danmark med 374 MW og Belgia med 370 MW, ifølge en pressemelding fra WindEurope.

Gjennomsnittlig størrelse på offshore-turbinene som ble installert i fjor var 7,8 MW. Ved Rotterdam ble det installert en turbin på 12 MW. Også vindparkene ble større. Fra 2010 til 2019 har gjennomsnittsstørrelsen på havvindparkene doblet seg fra 300 MW til over 600 MW, ifølge meldingen.

– Offshore havvind tok for alvor av i Europa i 2019. Auksjonsprisene viste at det nå er billigere å bygge havvind enn nye gass- og kullanlegg. Vi registrerer at flere regjeringer har øket ambisjonsnivået med utbygging av havvind. I fjor så vi 76 GW innen 2030. Nå er det nye estimatet på 100 GW, sier Giles Dickson, administrerende direktør i WindEurope.