Energiminister Tina Bru går ikke med på at NorthConnect ikke reduserer CO2-utslippene. Foto: Øyvind Lie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.

I et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru viser Rødt-leder Bjørnar Moxnes til at kraftselskapene bak North Connect hevder at kabelen vil gi en reduksjon i CO2-utslippene på 2 millioner tonn per år.

Moxnes viser imidlertid til at kabelaksjonen.no har hevdet at CO2-utslipene øker med 2 millioner tonn som følge av kabelen. Dette begrunner de med at den samme  mengden strøm som skal gå til Skottland i stedet kunne blitt eksportert til kontinentet, der CO2-innholdet i kraftmiksen ifølge kabelmotstanderne er dobbelt så høyt som i Storbritannia.

Hvilket syn på CO2-effekten av North Connect er etter statsrådens syn riktig, vil Rødt-lederen vite.

Kabelen på 1400 MW skal etter planen gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Over tid

Tina Bru går ikke god for kabelmotstandernes argumentasjon. Hun påpeker at det er nødvendig med nettutbygging og bedre samordning mellom land dersom klimagassutslippene fra energiforsyningen skal kunne kuttes uten unødig høye kostnader.

Videre viser hun til at tilgangen på import fra Norge også kan gi effekter over tid, ved å legge grunnlag for økt innfasing av fornybar kraft i andre land.

«Når Europa styrker det samlede strømnettet, og kraftsystemet er i kontinuerlig endring, kan det være vanskelig å tallfeste klimaeffekten av én enkelt del av et større nett. Men dette er også av begrenset interesse med tanke på de store utslippsreduksjonene energiomleggingen samlet bidrar til», skriver Bru.

25 prosent reduksjon

Energiministeren mener dette kan illustreres ved studien Bloomberg New Energy Finance og konsulentselskapet Eaton gjennomførte på oppdrag fra Statkraft i 2018.

«Den så blant annet på konsekvenser de tre kablene NorthConnect, North Sea Interconnector og Viking Link (planlagt mellom Storbritannia og Danmark) kunne ha på klimagassutslipp i Storbritannia. Resultatet var at de samlede utslippene fra kraftsektoren i Storbritannia ville reduseres med ytterligere 25 pst», skriver Bru.