Etter at høringen er avsluttet har regjeringen besluttet å ikke gå videre med Kraftskatteutvalgets innstilling. Foto: Tore Halvorsen

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

Dette har regjeringen besluttet etter innspill fra kommunene og næringen. Kraftskatteutvalget pekte på flere viktige problemstillinger i dagens kraftverksbeskatning. Utvalgets rapport har vært på høring, og det har kommet inn mange høringssvar, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet frem til at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen. Utvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. Utvalgets rapport har vært på høring med frist 1. januar 2020. Det har kommet inn om lag 350 høringssvar.