Lokale interesser styrker sine eierposisjoner i Energi Teknikk. Foto: Energi Teknikk

Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.

Kjøpet gjøres gjennom det felleseide selskapet AksInvest. Samtidig kjøper styreleder og forretningsutvikler i selskapet, Eivind Tvedt, seks prosent av aksjene i Energi Teknikk Holding AS, som er hovedeier i Energi Teknikk. Selger er det serbiske vannkraftselskapet Hidroistel doo, ifølge en pressemelding fra Energi Teknikk.

Etter aksjeoppkjøpet har AksInvest 27 prosent av eierinteresse i selskapet og Tvedt tilsvarende 40 prosent, opplyses det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å satse videre på Energi Teknikk og tror at lokalt eierskap, sammen med kompetente medarbeidere, er verdifullt for selskapet, sier Steinsvik.

Energi Teknikk, som er etablert i 1998, leverer elektromekanisk utrusting til småkraftbransjen og har 22 ansatte. Det tilbyr også service- og oppgraderingsoppdrag til småkraftverk og har døgnbemannet vaktordning.

Energi Teknikk holder til i Rosendal i Kvinnherad kommune. Bedriften omsatte i 2019 for 160 millioner kroner, og har ifølge pressemeldningen en ordrereserve på om lag 200 millionier kroner.