Av en ny rapport fra BloombergNEF fremgår det at det vil være mulig å redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050. Foto: Tore Halvorsen

Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.

Rapporten har BloombergNEF (BNEF) laget for Eaton og Statkraft. Ifølge Victoria Cuming, som leder global politikkanalyse i BNEF, vil elektrifisering være et svært viktig bidrag for å oppnå regjeringens utslippsreduserende mål, går det fram av en pressemelding fra de samarbeidende selskapene.

I dag utgjør elektrifisering ifølge rapporten 10 prosent av det samlede energiforbruket i sektorene transport, bygg og industri. Ytterligere elektrifisering kan skje både ved direkte og indirekte grep.. Myndighetene bør blant annet innføre insentiver eller krav for å redusere varmetap fra bygg, støtte prosjekter for elektrifisering og legge til rette for at grønt hydrogen kan fases inn i markedet, fremholdes det i rapporten.  

Når transport-, bygg- og industrisektoren elektrifiseres, anslår rapporten at kraftsystemet i Europa vil trenge 75 prosent mer produksjonskapasitet innen 2050. Store deler av dette vil kunne dekkes av en kombinasjon av vind- og solkraft. Kraftsystemet må i tillegg være mer fleksibelt for å håndtere ulike forbruksmønstre.

For å redusere utslippene til netto-null, kreves det at myndighetene innfører en mer ambisiøs politikk som baner vei for elektrifisering som løsning, og bringer andre teknologier til markedet, slik som karbonfangst, bruk og lagring (CCUS). Det vil også være viktig å dekke det ekstra kraftbehovet med ren kraft der det er mulig, slik at klimafordelene ved elektrifisering maksimeres, slås det fast i rapporten.