Avtalen om sammenslåingen ble signert onsdag. Foran fra venstre: Eric Nasby, eierkontakt KLP, Kirsten Orebråthen, ordfører Ringerike kommune, Jan Gaute Bjerke, Ordfører Nore og Uvdal kommune, Syver Leivestad, ordfører Hole kommune. Bak fra venstre: Styreleder i Ringerikskraft, Per Erling Roskifte og styreleder i Nore, Ingunn Aasen. Ringerikskraft

Onsdag ble avtalen signert.

Avtalen gir Nore og Uvdal kommune en eierpost på 4,85 prosent i Ringerikskraft AS, og en styreplass i Ringerikskraft Nett AS, går det fram i en pressemelding fra Ringerikskraft.

Nore Energi tok direkte kontakt med Ringerikskraft som ønsket fusjonspartner, og etter en prosess som startet i juni 2019 ble partene enige om en avtale om fusjon som skulle behandles av eierne.

– Nore Energi har fulgt nøye med på utviklingstrekkene i bransjen og ser at de kan ha nytte av å være en del av noe større i fremtiden. Nore Energi har i dag 2 100 nettkunder. Bransjen er i betydelig endring, har en rask teknologisk utvikling og myndighetenes rammevilkår gjør det utfordrende å være et lite selskap i fremtiden, sier styreleder Ingunn Aasen i Nore Energi i meldingen.

Ringerikskraft har en distribuert organisasjon- og driftsform med lokale avdelingskontorer for markedsselskap og entreprenørselskap, nå vil det i tillegg opprettes en egen underavdeling for drift av strømnettet på Nore.

Nå som avtalen for fusjonen er signert vil vi sette i gang arbeidet for integrasjon av selskapene. Nore Energi skal på sikt bytte navn. Ifølge meldingen.