Ny energimerke­ordning sendt på høring

OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
Fredag, 14 februar, 2020 - 09:08

Enova har foreslått en rekke endringer i energimerkeordningen, blant annet å inkludere effekt i tillegg til energi for å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet bedre.

Rapporten, som Energiteknikk omtalte i januar, er nå sendt på høring i regi av Olje- og energidepartementet.

Fristen for å gi innspill er 13. mai.

Flere av forslagene i rapporten vil ifølge departementet kreve endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger).

Departementet skriver at det tar sikte på å sende et forslag til endring i energimerkeforskriften for bygninger på høring i 2020. Enovas rapport er ifølge OED et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med utvikling av ordningene

Samtidig har Enovas eierdepartement, Klima- og miljødepartementet, varslet at de vil holde et innspillsmøte om Enovas rolle 4. mars.

Bakgrunnen er at det fra 2021 skal inngås en ny fireårig avtale mellom departementet og Enova om forvaltningen om midlene i Klima- og energifondet. Målet med møtet er å få innspill om hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima og omstilling for midlene de forvalter.

 

På forsiden nå

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.
Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.
NVE gir dispensasjon.
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.