Nordlink
Inntrekk av NordLink-kabelen ved kysten av Tyskland. Arkivfoto: Statnett

Olje- og energidepartementet har tatt initiativ overfor tyske myndigheter for å sikre at sprengt kapasitet i det tyske kraftnettet ikke stopper krafteksporten på NordLink.

I et brev til OED har Statnett advart mot at det kan bli kraftige innskrenkninger på kraftoverføringen fra Norge til Tyskland via NordLink-kabelen (1400 MW).

Bakgrunnen er at kraftproduksjonen ofte er større enn forbruket nord i Tyskland, fordi det mangler overføringsforbindelser sørover til forbrukssentrene sør i landet.

Null kapasitet

Det tyske energidepartementet har nylig utarbeidet og publisert en plan for overføringskapasitet for tyske grenser som foreskriver at nye forbindelser skal få «null kapasitet som minimum startkapasitet i året etter at de blir idriftsatt».

 «For Nordlink kan dette bety at forbindelsen vil få null i minimumskapasitet i 2020 og 2021, og deretter en lineær økning fra null i januar 2022 og til 70 prosent i utgangen av desember 2025», advarer Statnett i brevet, som Energiteknikk har sett, og som Montel omtalte før helgen.

«Selv om kapasiteten som daglig tildeles markedet kan være høyere enn minimumskapasiteten, mener Statnett det er uakseptabelt at Nordlink kan få null som minimumskapasitet. Etter vårt syn er dette ikke i tråd med de politiske intensjonene som lå til grunn da Norge og Tyskland ble enige om å bygge forbindelsen», skriver Statnett.

Initiativ til prosess

Nå vil Olje- og energidepartementet sikre at kabelens kapasitet kan brukes.

«I en overgangsperiode vil handlingsplanen kunne medføre betydelige restriksjoner på kapasiteten i NordLink, og departementet er nå i full gang med å få oversikt over hvilke konsekvenser den tyske handlingsplanen vil ha for prosjektet. Vi har tatt initiativ til en prosess med tyske energimyndigheter for å få en så god løsning som mulig for Nordlink», skriver energiminister Tina Bru (H) i en epost til Energiteknikk via departementets presseavdeling.