Nexans kabelinstallasjon
Bildet er tatt ved en tidligere anledning da Nexans jobbet med kablene i Oslofjorden.

Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.

6000 liter olje, som er tyntflytende og ikke lar seg samle opp, er lekket ut før den ble stanset. Bilder fra fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) viser tydelige spor etter ankeret og den oljeisolerte kabelen er revet tvers av. De to plastisolerte (PEX) kablene har også synlige skader. Det er fremdeles uklart hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta, da dette er en komplisert arbeidsoperasjon, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Strømforsyningen til Østlandet er noe redusert som følge av skaden på kablene, men ingen har blitt strømløse. Kapasiteten for å overføre strøm mellom Sørlandet og Østlandet samt mellom Østlandet og Sverige er redusert. Sjøkablene er en del av forbindelsen mellom Rød i Telemark og Hasle i Østfold og består av seks oljeisolerte og tre plastisolerte kabler. Spenningsnivået er 420 kV, opplyses det i pressemeldingen.

– Vi har hatt en god dialog og samarbeid med Kystverket og det lokale brannvesenet som kontinuerlig har overvåket og vurdert konsekvensene av utslippet, sier konserndirektør i Statnett Peer Olav Østli, og legger til at forseglingen begrenser risikoen for videre skader på den oljeisolerte kabelen. Nå skal arbeidet med å reparere kablene fortsette, siden det er viktig å få på plass forbindelsen så raskt som mulig.