Daglig leder Alf Vegar Nymoen (t.v.) og styreleder Kent Jensen i NORPEC AS er godt fornøyd med oppstarten av det nye selskapet, som holder til i de samme lokalene som det tidligere Jacobsen Elektro. Foto: Stein Arne Bakken

28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.

NORPEC vant nemlig ikke frem med sitt bud på kjøp av konkursboet, det vil i praksis si lisenser, kundedata, instrumenter, datautstyr og programvare, blant annet ProDoc, et egenutviklet datasystem for releplanlegging.

Ifølge daglig leder Alf Vegar Nymoen i NORPEC AS var ikke dette dramatisk for det nystartede selskapet.

– Det viktigste for NORPEC er at kompetansen er sikret for å gjøre oppdrag innenfor det vi definerer som våre forretningsområder; relevern, kontrollanlegg og analyser i elektriske kraftsystemer. Utstyr og dataverktøy kunne vi kjøpe. Dessuten var det våre medarbeidere som hadde utviklet verktøyet for releplanlegging i det tidligere Jacobsen Elektro.

NORPEC hadde ingen ordrer å jobbe med i starten, så det var bare å sette hele staben i gang med utviklingsarbeid, sier Nymoen. Sivilingeniøren har en fartstid på 18 år i Jacobsen Elektro.

Utviklet verktøyet TDPlan

I løpet av noen uker hadde medarbeiderne i NORPEC utviklet et nytt verktøy for releplanlegging, TDPlan (Teknisk Dokumentasjon og Planleggingsverktøy). Nymoen forteller at den første releplanen som er basert på det nye verktøyet, ble levert til kunde 10. januar.

Han legger til at TDPlan vil bli utviklet videre, i takt med kundenes behov og nye relevern som kommer på markedet. I tillegg til releplanlegging, vil verktøyet også inneholde andre viktige funksjoner, som dimensjonering av måletransformatorer.  I løpet av 2020 vil TDPlan også bli tilgjengelig for salg til nettselskap og andre anleggseiere.

– Kommet godt i gang

Nymoen er fornøyd med oppstarten av det nye selskapet.

– Vi er kommet godt i gang som ny leverandør til energibransjen, og har allerede tatt på oss flere enn tretti kundeoppdrag, sier han.

Godt fornøyd er også styreleder Kent Jensen, som sammen med Egil Bretvik står bak etableringen av NORPEC. De to representerer investeringselskapene Bretvik Holding AS og LOE Equity AS, begge forholdvis kapitalsterke selskaper.

Langsiktig investering

– Oppstarten har vært lovende og spennende, med en ordreinngang over all forventning. NORPEC er i en byggefase, og det vil kreve tilgang på kapital. Vi ser på vår investering i et langsiktig perspektiv. Selskapet henvender seg til et marked som vi vet har et vekstpotensial. Dette har vi stor tro på, sier Jensen.

Han understreker at det var avgjørende for investorene at de lykkes å få tak i et unikt og samlet fagmiljø. Han viser til at NORPEC teller 33 ansatte fra tidligere Jacobsen Elektro, så å si hele service- og tjenesteavdelingen. Av disse er 31 ingeniører/sivilingeniører, hvorav 10 med fagbrev. Gjennomsnittsalderen er 44 år.

Fulgte med på utviklingen

Egil Bretvik har tidligere jobbet i Jacobsen Elektro, blant annet som elektroingeniør og markedssjef, og var godt kjent med virksomheten og fagmiljøet. Jensen forteller at de fikk med seg at Jacobsen Elektro hadde innført betalingsstopp i mai/juni i fjor. Da bestemte de seg for å følge med på det som skjedde og trå til dersom det gikk mot konkurs. Ut over høsten var det ikke vanskelig å forstå at selskapet var så tynget av gjeld at det ikke kunne reddes. Etter som ukene gikk med usikkerhet, vokste også frustrasjonen og utålmodigheten hos de ansatte.

– Vi var i løpende dialog med ledelsen i Jacobsen Elektro i forbindelse med etableringen av NORPEC også da vi tilbød de 33 medarbeiderne ansettelse. Vi spilte med åpne kort, sier Jensen.

Velger å se fremover

For øvrig er både daglig leder og styreleder mest opptatt av å se fremover. De ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som skjedde forut for konkursen.

Nymoen og Jensen ser da også lyst på fremtiden for bedriften. Elektrifisering og digitalisering preger utviklingen i energibransjen. De viser til at relevern og kontrollanlegg har en forventet levetid på om lag femten-tjue år, og må skiftes ut oftere enn andre viktige komponenter i nettet. Anleggene blir stadig mer komplekse, og det krever solide og store fagmiljøer. Behovet for service- og konsulenttjenester vil også være stort i årene fremover.

Satsingsområder

Ledelsen påpeker at NORPEC viderefører det unike fagmiljøet til den velrennomerte service- og tjenesteavdelingen i det tidligere Jacobsen Elektro, gjennom de samme medarbeiderne. Det er virksomhet som dekkes av denne kjernekompetansen det skal satses på, og det er ikke aktuelt å påta seg andre typer oppdrag, som f.eks. EPC-kontrakter.

Ett av satsingsområdene er releplaner, nettanalyser, dimensjonering, lysbueberegning og tekniske spesifikasjoner. Et annet er periodisk kontroll og beredskap for relevern og kontrollanlegg. Selskapet tilbyr også komplette leveranser av vern- og kontrollanlegg, mens det fjerde satsingsområdet omfatter leveranser av Peterson-spoler, med optimalisering av samspillet med relevern.