Sammenlignet med 2018 doblet Skagerak Energi resultatet etter skatt i 2019. Foto: Tore Halvorsen

Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.

I 2019 reduserte Skagerak Energi sin aksjeportefølje i Fjordkraft fra 29,7 prosent til 14,9 prosent. Det gir en betydelig engangseffekt på resultatet etter skatt. Salget gir en gevinst på 462 millioner kroner, men i tillegg påvirker endret verdsetting av de resterende aksjene resultatet med 831 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Skagerak Energi.

Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon (Skagerak Kraft AS) ble redusert med 6 prosent til 2 014 millioner kroner (2 153 millioner kroner) som følge av nedgang i kraftproduksjonen fra 5,8 til 4,9 TWh og lavere kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge i 2019 ble 38,6 øre/kWh mot 41,5 øre/kWh i 2018.

Skagerak Nett fortsatte med et høyt investeringsnivå i 2019 og passerte 200 000 kunder. I september kjøpte Skagerak Energi Hjartdal Elverk hvor nettvirksomheten ble skilt ut og fusjonert med Skagerak Nett. De samlede investeringene i 2019 var på 953 millioner kroner, hvorav nettvirksomheten sto for 673 millioner kroner (tilsvarende 71% av de samlede investeringene), opplyses det i pressemeldingen.