Syv kraftselskap i Finnmark og Troms har overtatt Fortums posisjon i prosessen med å etablere 25 hurtigladestasjoner for elbiler i det nye storfylket. Foto: CircleK

Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.

De syv selskapene er blitt enige med Fortum og Enova om å overta Fortums søkerposisjon i prosessen med å få på plass et ladenettverk med 25 lyn- og hurtigladesteder i Troms og Finnmark, ifølge en felles pressemelding sendt ut fra Alta Kraftlag.

Selskapene er i god dialog med Enova og vil i løpet av kort tid levere reviderte søknader på de tre «ladepakkene» som skal bygges i fylket. Pakkene består av syv ladesteder i Nord Troms og Vest Finnmark, syv ladesteder i Midt-Finnmark og 11 ladesteder i Øst-Finnmark. Målet er å bygge ut ladenetteverket i løpet av 2020 og 2021, ifølge pressemeldingen.

I 2016 lyste Enova ut en konkurranse med investeringsstøtte for utbygging av hurtigladere til elbil langs hovedfartsårene i Finnmark og Nord-Troms, uten at man oppnådde en utbygging. Våren 2019 utlyste Enova en ny runde med tilskudd for utbygging av hurtigladere til elbil i Finnmark og Nord-Troms. I denne runden kom det ett tilbud, fra Fortum som samarbeidet med de syv kraftselskapene i regionen. Kraftselskapene har nå overtatt rollen som søkere og startet forhandlinger med Enova.

Under forutsetning av at kraftselskapene og Enova finner en omforent løsning på de tekniske og økonomiske kravene, vil de syv lokale selskapene sørge for at elbilbrukerne i regionen kan bevege seg på kryss og tvers i det nye storfylket uten problemer med lading. Alle ladesteder vil ha både lynladere (150 kW) og hurtigladere (50 kW), i tillegg til såkalt normallading, opplyses det i pressemeldingen.

De syv kraftselskapene som har overtatt søkerposisjonen er Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft.