jacobsen elektro
Ifølge konkursinnberetningen har økonomien og likviditeten i Jacobsen Elektro vært svak i lang periode før konkursen i slutten av 2019.

Konkursboet i Jacobsen Elektro skal se nærmere på overføringene av flere hundre millioner kroner som ble gjort til datterselskaper i konsernet.

Ifølge konkursinnberetningen er det ikke så langt funnet kritikkverdige eller straffbare forhold rundt konkursen. Det er heller ikke avdekket forhold som kan tilsi reaksjon fra Finanstilsynet mot revisor. Konkursinnberetningen er derfor ikke sendt tilsynet.

Bostyreren, advokat Håvard Wiker i Sommernes Advokatfirma, gjør det klart overfor Energiteknikk at det vil bli vurdert om det foreligger slike forhold. Også de store kapitaloverføringene vil bli sett nærmere på når boet nå skal gjennomgå selskapets drift og transaksjoner forut for konkursen.

Energiteknikk har hatt flere oppslag i fjor høst om at det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette skal ha vært hovedårsaken til de store økonomiske problemene i selskapet, noe som også ble bekreftet av daværende administrerende direktør Geir Gjersdal. 

Over 330 mill. kr. overført

Ifølge regnskapstall fra årene 2012 til 2017 ble over 330 millioner kroner overført til søsterselskapene «som lån til foretak i samme konsern». Disse overføringene fortsatte også etter 2017, som er det siste året det er levert regnskap for. Regnskapene i søsterselskapene viser klart at disse ikke var i stand til å betale tilbake lånene til Jacobsen Elektro.

Det er altså ikke påvist kritikkverdige eller straffbare forhold. Energiteknikk har spurt bostyrer, advokat Håvard Wiker, om dette betyr at boet ikke stiller spørsmål ved denne «tappingen» av selskapets midler til virksomhet (telecom og betong) som ligger langt utenfor forretningsområdet til elektrobedriften.

For tidlig å konkludere

– At Jacobsen Elektro AS har bidratt til finansieringen av øvrige konsernselskaper, er ingen hemmelighet. «Tapping» innebærer at overføringene har vært kritikkverdige. Det er det for tidlig å konkludere med. Boet vil på helt ordinær måte gjennomgå selskapets drift og transaksjoner i perioden før konkurs, sier Wiker.

Hva med styrets ansvar i forhold til aksjeloven om å sørge for at virksomheten må være tilpasset kapitalgrunnlaget, og at drift, regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll?

– Også dette er noe ethvert bo rutinemessig vil vurdere sammen med øvrige forhold som boet finner grunn til å se nærmere på, svarer bostyrer Håvard Wiker.

Ifølge konkursinnberetningen er det så langt meldt inn 126 fordringer til boet, på til sammen ca. 878 millioner kroner. Det største kravet er fra GE Packhard Power Inc på 520 millioner kroner.

Som Energiteknikk nylig omtalte, blir Jacobsen Elektro AS ført videre med investeringsselskapet Invex Group som ny eier.  Selskapet kjøpte konkursboet for 1,5 millioner kroner.