I et pilotprosjekt vil danske Energinett bruke vindmøller for å styre kapasiteten i kabelforbindelsen med Sjælland. Foto: Energinet

Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.

I perioder blir det produsert mer strøm på Lolland enn befolkningen på øya forbruker. Når mye av strømmen sendes til Sjælland, kniper det med kapasiteten i kabelforbindelsen. Nå søker Energinet etter en løsning som kan avlaste kabelen, ifølge en pressemelding fra Energinet.

Løsningen kan bli at utvalgte vindmøller kan tilpasse produksjonen til forholdene, en løsning som også har potensial til å komme til anvendelse andre steder, opplyses det i pressemeldingen.

HOFOR og Centrica Energy Trading, som sammen har en vindmølleproduksjon på 110 MW, deltar i pilotprosjektet.