Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: NTNU

For å unngå strømutkobling når folk ikke klarer å betale.

Fra medlemmene i KS Bedrift Energi rapporteres at mange forbrukere og bedrifter får betalingsproblemer på grunn av tiltak for å bekjempe koronapandemien. Denne inntektssvikten rammer både privatkunder, lokale næringsklynger, reiseliv og energikrevende virksomheter, ifølge en pressemelding fra KS Bedrift Energi.

Nå har organisasjonen sendt en henvendelse til Finansdepartementet for å sikre kraftforsyning gjennom koronakrisen. 

– Smitteverntiltakene som er iverksatt i det norske samfunnet påvirker og truer enkeltpersoners og bedrifters økonomiske situasjon. Vi ønsker ikke at det skal ende med at de mister strømmen fordi regningen ikke er betalt, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi. 

Bjelland etterspør tiltak som sikrer fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling, uten at energiselskapene må ta en stor risiko.

– Utestående fordringer er en stor økonomisk risiko for energiselskapene, der omfang og tiltak må vurderes nøye for det enkelte selskap. Det eneste effektive tiltaket nettselskapene har er å bruke sin adgang til å stenge strømmen. Det er en dårlig løsning i dagens situasjon, sier Bjelland. 

KS Bedrift Energi-direktøren mener det finnes et godt virkemiddel som vil være treffsikkert på kort sikt.

– Det er en tidsbegrenset statlig garanti for fakturert og utestående strømregning. Et slikt tiltak vil sørge for at nettselskapene vil kunne stille sine krav i bero til kundens situasjon er mer normalisert. Da vil nettselskapene slippe å løpe en stor økonomisk risiko, samtidig som innbyggere og næringsliv beholder strømmen. Det vil være best for alle parter slik situasjonen er nå, sier Bjelland.