Esa har godkjent Enovas støtte til Equinor for å bygge Hywind Tampen. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam

Den største enkelttildelingen av statsstøtte Esa har godkjent.

Eftas overvåkingsorgan ESA godkjente onsdag Enovas statsstøtte til Hywind Tampen prosjektet, opplyser Efta-vaktbikkja i en pressemelding.

Prosjektet består av 11 flytende havvindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW, som vil produsere 384 GWh per år. Kraften skal redusere bruken av gassturbiner på feltene Gullfaks og Snorre  og kutte CO2-utslippene mer enn 200.000 tonn per år.

Norge har gjennom statsforetaket Enova besluttet å bevilge 2,3 milliarder kroner til Equinor og dets partnere OMV, Petoro, Idemitsu, DEA og Vår Energi for å realisere Hywind Tampen-prosjektet, noe som dekker rundt 43 prosent av prosjektets investeringskostnader.

Summen er den største enkelttildelingen Esa noen gang har godkjent. 

Målet er utslippskutt fra olje- og gassproduksjon og, på sikt, fra andre sektorer, ved å bane vei for utvikling av flytende vindparker som en konkurransedyktig energiressurs.

«ESA mener at statsstøtte til prosjektet er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler fordi de positive miljøgevinstene oppveier negative virkninger på konkurransen», sier Esa-president Bente Angell-Hansen i pressemeldingen. 

Ifølge Europakommisjonens nye «Green Deal» er økning av vindkraftproduksjon til havs helt avgjørende for å få til overgangen til et karbonnøytralt Europa, påpekes det.