SKS er av NVE gitt fem års forlengelse av fristen til å bygge Sjønståfossen kraftverk. Foto: SKS

NVE har vedtatt å gi SKS fem års forlenget byggefrist for Sjønståfossen kraftverk.

Byggefristen for Sjøståfossen, med en antatt årlig produksjon på 7,3 GWh, var opprinnelig satt til 7. april 2022. Den er nå forlenget med fem år til 7. april 2027, ifølge en melding på hjemmesiden til SKS (Salten Kraftsamband).

I søknaden om forlenget byggefrist oppgir SKS at byggingen av kraftverket av ulike årsaker ikke er igangsatt, men at selskapet ønsker å realisere prosjektet.