Kværner og Forum har inngått intensjonsavtale som kan lede til samarbeid om CO2-fangst.

Har skrevet intensjonsavtale om å finne samarbeidsområder, som CO2-fangst og kraftproduksjon.

Kværner og Fortum har inngått intensjonsavtale om å identifisere prosjekter og muligheter for teknisk og kommersielt samarbeid. Konsernene har blant annet sammenfallende interesser i energianlegg på land, avfallshåndtering og vindprosjekter, ifølge en pressemelding fra Fortum.

– Karbonfangst er et viktig fokusområde for oss og vi ser åpenbare fordeler å samarbeide med Fortum på dette området, sier konsernsjef Karl Petter Løken i Kværner i meldingen.