Fortum, BSAF og Nordnickel går sammen om å samle inn og resirkulere batterier fra elbilmarkedet. Foto: Fortum

Fortum, BASF og Nornickel har signert en intensjonsavtale for å planlegge et batteriresirkuleringssamarbeid for elbilmarkedet.

Samarbeidet skal gjøre det mulig å møte den økende etterspørselen etter viktige metaller i elbiler på en bærekraftig måte, og BSAF har til hensikt å bruke resirkulerte materialer utviklet av partene i samarbeidet i en planlagt batterifabrikk i Harjavalte i Finland, ifølge en pressemelding fra Fortum.

«Ved å resirkulere verdifulle metaller i litium-ion-batterier kan vi redusere CO2-utslippene knyttet til elbilbatterier. Vi er veldig stolte over at Fortum har økt utvinningsgraden av viktige og verdifulle materialer i litium-ion-batterier fra 50 prosent til over 80 prosent», sier Tero Holländer i Fortum i meldingen.