vinter
Arkivfoto: NVE

God kvalitet på konsesjonssøknader skal gi kortere behandlingstid, ifølge NVE.

NVE har utgitt en ny versjon av veileder for utforming av søknader om konsesjon for kraftledninger og transformatorstasjoner. Veilederen stiller tydelige krav til innholdet i søknadene, spesielt knyttet til areal- og miljøpåvirkninger, naturfare og teknisk-økonomiske vurderinger, ifølge en pressemelding fra NVE.

– Vi forventer at nettselskaper, konsulenter og andre bruker veilederen når de lager søknader. Dersom veilederen følges, vil det bidra til at saksbehandlingen hos NVE går raskere, sier seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer.

NVE får for tiden mange søknader til behandling, som vil medføre at det tar lengre tid før søknader tas til behandling. Søkere må derfor beregne noe lengre tid fram til konsesjonsvedtak enn tidligere. Dette gjelder spesielt mindre saker. NVE vil fortsatt prioritere søknader som er viktig for forsyningssikkerheten, opplyses det i meldingen.

NVE anslår følgende behandlingstider:

  • Mindre konsesjonssøknader uten behov for høring: 3–6 måneder
  • Mindre konsesjonssøknader med høring: 6–12 måneder
  • Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1–2 år
  • Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2–4 år.