Siden COBRAcable ble satt i drift mellom Danmark og Nederland for nøyaktig seks måneder siden i dag har den bidratt med 700 GWh i det danske strømmarkedet. Foto: TenneT

Siden Cobra-kabelen mellom Danmark og Nederland ble satt i drift for seks måneder siden, har den vært fullt utnyttet 79 prosent av tiden.

I dag er det et halvt år siden nederlandske TenneT og danske Energinet satte strøm på Cobra-kabelen, den første kabelforbindelsen mellom de to landene. 79 prosent av denne tiden har kabelen vært fullt utnyttet, ifølge en pressemelding fra Energinet.

På dager med høy vindkraftproduksjon i Danmark har Nederland importert fra Danmark, mens elektronene har gått motsatt vei på mer vindstille dager i Danmark, opplyses det i pressemeldingen.

I alt har Danmark modtatt nesten 700 GWh via Cobra-kabelen, mens Nederland har modtaget nesten 1.400 GWh. Kabelen er etablert i fellesskap mellom Energinet og TenneT.