Aktiviteten i Lyse-konsernet går som normalt, corona-situasjonen til tross, her illustrert med bygging av Opstad nye transformatorstasjon. Foto: Lyse

Så langt går vareflyten i verdikjedene til Lyse greit, og konsernet opplever ikke problemer knyttet til leveranser fra underleverandører.

I en melding på sin hjemmeside opplyser Lyse at det i den senere tid er benyttet mye tid og krefter på tiltak som skal sikre god aktivitet videre utover i året. Det har vært tett dialog med leverandører for å sikre leveranser av materiell, både i Norge og Europa.

Aktiviteten hos Lyse er fortsatt normalt høy til tross for situasjonen. Det er satt i verk flere tiltak for å sikre så normal drift som mulig, og på den måten bidra til at også andre bransjer kan fortsette sin aktivitet.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra våre hovedleverandører om at det per dags dato ikke er utfordringer knyttet til produksjon av materiell, og så langt går også vareflyten greit. Vi vil fortsatt følge utviklingen tett. Nylig fikk vi leveranse av elektrisk anlegg fra Siemens i Tyskland til ny transformatorstasjon på Opstad og transformatorene er på vei på skip og ventet denne uken, sier direktør prosjektstyring Lars Andre Kalve i Lyse Elnett i meldingen.

Lyse er i dialog med de store aktørene i regionen for å følge med på hvordan aktiviteten ute hos eksterne er ventet å bli framover. Så langt har vi ikke fått tilbakemelding om at prosjekter under gjennomføring er blitt utsatt eller stoppet opp.

– Det er usikkerhet knyttet til hvor stor aktivitet vi vil se fram mot sommeren og videre utover året. Vi jobber derfor med å gå gjennom hvilke egne vedlikeholdsprosjekter vi kan gjøre for å holde aktiviteten oppe og trygge stabil strømforsyning, sier Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.