Undervannsroboten Hugin ble benyttet for å avdekke omfanget av skadene på sjøkablene over Oslofjorden. Foto: Kongsberg Maritime

Statnett fikk effektiv hjelp fra undervannsroboten Hugin til å kartlegge skadene på tre sjøkabler i Oslofjorden.

Da skip medførte skade på tre sjøkabler i Ytre Oslofjord, fikk Statnett hjelp fra Kongsberg Maritime og undervannsroboten Hugin. Selskapet skulle kjøre sjøprøver på Hugin, og kunne da samtidig stille farkosten til disposisjon for Statnett, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

– Været i området var utfordrende med opp mot liten storm og grunt og krevende farvann, men ved å bruke Hugin, som beveger seg under vann, var det en forholdsvis enkel oppgave å samle inn detaljerte data, forteller Thomas Nygaard, direktør i Kongsberg Maritime.

Sammenstilt med undervannsdataene Statnett selv hadde fra kabelinstallasjonen i 2013/14 fikk man et godt bilde på skadeomfanget, opplyses det i pressemeldingen.

– Med dette datagrunnlaget på plass kunne vi gjennomføre en detaljert planlegging for sikring av de skadede kablene før rekvirert skip var kommet til skadestedet. Det bidro til at kablene ble forseglet og oljelekkasjen stanset tidligere enn de ellers ville vært, sier Petter Hobberstad, senior prosjektingeniør i Statnett.

Nå ligger alle seks kabelendene godt merket på sjøbunnen klare for å bli skjøtet sammen. Et nytt reparasjonsfartøy med reservekabel og skjøter om bord er rekvirert for å skjøte sammen en og en av de tre avrevne kablene. Varigheten på selve reparasjonen er foreløpig usikker, men det antas at alle kablene vil være på drift igjen en gang utpå våren, fremgår det av meldingen.