Korona­tiltakene drar ned strøm­prisen

Også på lang sikt.
Onsdag, 18 mars, 2020 - 14:30

Kraftprisen ble redusert både Norge og Norden i uke 11 sammenlignet med uka før. Norge hadde den laveste ukeprisen hittil i år, med en gjennomsnittlig kraftpris på 9,8 øre/kWh.

Kontrakten for 3. kvartal i år for nordisk kraft ble ifølge NVE handlet til 14,7 øre/kWh, går det fram i NVEs ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Tiltakene som er utført rundt om i verden for å hindre koronasmitte, har gjort at markedene har falt dramatisk, noe som også påvirker strømprisen.

Gass- og kullprisen har lenge vært i en fallende trend, men denne uken har også prisen for utslippsrettigheter (CO2-prisen) fått seg en kraftig knekk.

CO2-prisen var den siste faktoren som forhindret de europeiske strømprisene fra å falle, men denne uken er også den med å trekke ned energiprisene i Europa. Det får konsekvenser også for de nordiske kraftprisene, og da spesielt terminprisene for årene fremover, skriver Entelios i en kommentar.

Spotprisen og prisen for inneværende år har siden nyttår vært under stort press på grunn av mildt, vått og vindfullt vær som vi har hatt i Norden. Nå ser vi også at prisene for leveranse av strøm i årene fremover faller på grunn av forventninger om lavere priser også i Europa i tiden fremover.  2021-kontrakten på nordisk strøm ble ifølge Entelios handlet til 23.30 euro/MWh.

Varigheten av de restriktive koronatiltakene vil ifølge Entelios være helt avgjørende for hvordan prisene vil utvikle seg videre.

Massive stimulanser fra regjeringer og sentralbanker kan være med å trekke prisene noe opp, men den rådende pessimismen ser ut til å ta skikkelig tak i markedsaktørene, skriver Entelios.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.