Hermund Slaatsveen (t.v.) har overtatt som administrerende direktør i Aidon Norge etter Thor-Erik Næss, som går over i pensjonistenes rekker. Foto: Stein Arne Bakken

Hermund Slaatsveen har overtatt som administrerende direktør i Aidon Norge etter Thor-Erik Næss, som går av med pensjon i mai.

Slaatsveen kom til Aidon for fem år siden da han gjennom sitt eget konsulentselskap ble engasjert til å lede prosjektet med innføring av AMS i daværende Hafslund Nett. For ett år siden ble han fast ansatt.

Den nye Aidon-sjefen i Norge har sin bakgrunn fra telekom-bransjen.

Slaatsveen startet sin yrkeskarriere i Telenor i 1985. Her arbeidet han i tolv år før han ble salgssjef i telekomavdelingen i Siemens. Senere har han hatt ledende stillinger hos blant andre Intellinet, T Connect og Telenor, og han var salgssjef i IT-konsernet Nets siste fire årene før han kom til Aidon. Slaatsveen er ingeniør, med tilleggsutdannelse innen økonomi.

– De siste fem årene har vært en spennende reise. Aidon er et godt selskap å jobbe i, med mange dyktige kolleger, både her i Asker og i moderselskapet i Finland. Jeg ser med glede frem til å lede den norske virksomheten i Aidon, sier Slaatsveen til Energiteknikk.

Aidon har levert over halvparten av alle AMS-målerne som er blitt installert her i landet. Slaatsveen forteller at mange oppgaver det siste året etter selve utrullingen har vært knyttet til oppfølging av kontraktene som er inngått med nettselskapene. Når prosjektene nå avsluttes, er det viktig å se fremover.

– Vi står midt i en omfattende digitalisering i nettvirksomhetene, med smarte nettløsninger, der AMS er en av de viktigste byggeklossene. Vi ser at våre kunder kommer opp med nye behov, og de skal vi møte. Det innebærer ikke minst utvikling av ny programvare som overbygning i forhold til AMS.  Vi vil utvikle nye innovative løsninger for effektiv nettdrift, basert på datagrunnlaget fra målerne, sier Slaatsveen.

Thor-Erik Næss kom til Aidon i 2009 som markeds og salgsdirektør konsern, og har vært sjef for den norske virksomheten siden 2011.  Det var han som hentet Slaatsveen til selskapet. De to jobbet sammen med i det som het Telenor Radiosystemer på begynnelsen av 2000-tallet.

– På slutten av 2014 fikk vi kontrakten med Hafslund Nett, som omfattet i alt 700.000 målere.  Vi trengte en dyktig person til å lede dette krevende prosjektet. Hermund Slaatsveen gjorde en svært god jobb som prosjektleder, både i Hafslund og Skagerak. Han har pekt seg ut som en naturlig etterfølger til å lede selskapet videre, sier Næss.