Statisk elektrisitet. Foto: Øyvind lie

I en elektrisk infrastruktur med stadig flere elektroniske komponenter kan elektrostatiske utladninger bli et økende problem.

Komponentene blir mindre, inneholder mer funksjonalitet og teknologien blir stadig mer avansert. Dette øker også sårbarheten for funksjonsfeil på grunn av statisk elektrisitet. Under de rette forhold kan det lett genereres elektrostatiske ladninger på så mye som 35.000 V, ifølge en melding på hjemmesiden til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

 – Feilforhold som følge av elektrostatiske utladninger er økende. Det er derfor viktig at alle som håndterer sensitivt utstyr, forstår bakgrunnen for at slike feil oppstår. Man må også vite hvordan man kan iverksette nødvendige tiltak mot dette, sier Eirik Sollie, fagansvarlig for statisk elektrisitet hos NEK.

NEK opplyser at selv om strømmene er lave, kan en utladning få negative følger for ømfintlig utstyr og i områder som karakteriseres om eksplosjonsfarlige. I enkelte tilfeller kan dette gi dramatiske følger. Mange elektroniske komponenter tåler ikke engang en utladning på 200 – 300 volt.