Rotoren på 112 tonn var den største enkeltkomponenten som ble fraktet i ett stykke helt fra fabrikken i indiske Mumbai. Foto: Andritz

God planlegging, digitalisert underlag, effektiv montasje og godt fjell gjør at Nedre Otta kan settes i drift to måneder tidligere enn planlagt. Det tjener eierne inntil fem millioner kroner på. 

Ottaelva bruser og snor seg seg lekent mellom høye fjell i Ottadalen på sin vei østover, helt fra Skjerdingdalsbreen i vest. Til tider er hun en liten pike som leker seg vei mellom småstein og grus, bare tredve kubikkmeter vann i sekundet stor. Men her, rett før hun renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Otta i Øst, blir hun under vårflommene til en stor, sint og buldrende furie på over 1100 kubikkmeter i sekundet, med krefter som kan flytte kampesteiner.

Det er noen av disse kreftene kraftselskapene som eier Nedre Otta kraftverk ønsker å høste. De låner 180 kubikkmeter av vannet, lar det falle 55,5 meter ned på skovlene til to kaplanturbiner som kryster fram 320 GWh elektrisk energi før vannet slippes tilbake i elven.

Ukontroversielt

Men det er noe rart med dette prosjektet. Det er så stille. Det var et voldsomt spetakkel rundt søsterprosjektet Øvre Otta lenger vest langs Ottaelva.

Men her, i rafteparadiset i krysningspunktet mellom Jotunheimen, Reinheimen og Rondane, mellom (det gamle) innlandet og (det gamle) vestlandet: Ikke et knyst, har det vært. Verken fra grunneiere, primærnæringsdrivende, naturvernere, miljøvernere eller nikkersadel fra Oslo 3.

– Vi har vært veldig opptatt av å forankre prosjektet i lokalsamfunnet, og har med oss både Vågå og Sel kommune, sier prosjektleder Pål Røssum hos tidligere Eidsiva, nå Hafslund E-CO. – Det har antakelig sikret at konfliktnivået har ligget nært null. Dessuten har hovedentreprenøren Skanska vært veldig flinke til å hyre inn og engasjere lokale underentreprenører og andre bidragsytere til prosjektet. På det meste har vi hatt mer enn 130 personer i arbeid på anlegget.

Sparer penger

Nedre Otta kraftverk ligger omtrent på kommunegrensa mellom Sel og Vågå, inne i fjellet Andershø. Inngangen er ved Åsåren, ikke veldig langt unna der Pillarguri, Gudbrandsdalens egen krigerheltinne, blåste i luren sin i 1612 for å varsle om at skottehæren var på vei ned Gudbrandsdalen.

Hovedmontasjen startet rundt en måned før opprinnelig plan. – Med samarbeidsvillige leverandører har vi også blitt enige om å framskynde idriftsettelsen med ytterligere en måned, sier Røssum.

Teknisk konserndirektør Stig Morten Løken i Hafslund E-CO forteller at Nedre Otta blir et viktig kraftverk i deres portefølje. – God planlegging og dyktige medarbeidere har ført til at vi blir ferdig to måneder før tiden. Det gir oss en ekstra produksjonsgevinst med verdi i størrelsesorden tre til fem millioner kroner etter skatt, sier en fornøyd konserndirektør.

Fint fjell

Fra innslaget ved Eidefossen kraftverk rett sørøst for Lalm har de sprengt en cirka fire kilometer lang tunnel på 90 kvadratmeter gjennom Jukulberget ned til kraftstasjonen, dypt under Andershø. Utløpet er en tilsvarende fem kilometer lang tunnel østover til Meiskår.

Prosjektleder Pål Røssum forteller at sprengningen av til sammen 9,4 kilometer vannveier og to kilometer transport-og svingetunneler, pluss å sprenge ut to fjellhaller til kraftstasjonen og elektroanleggene, gikk over all forventning. – Det er en av hovedårsakene til at vi klarer å levere prosjektet to måneder før tiden, til litt under budsjett. Fjellet består av glimmergneis og glimmerskifer, men er ganske homogent uten lekkasjer. Da er det ingen sak å drive tunnel, sier Røssum.

En annen suksessfaktor han trekker fram, er god planlegging. – Vi gikk tidlig inn for å involvere alle parter i planleggingen, og har gitt entreprenørene fornuftige fullmakter til å ta daglige avgjørelser på stedet. Det har også bidratt til at den mer enn fire år lange anleggsperioden har forløpt så å si uten ulykker, med bare en enkelt kuttskade som skiller seg ut fra det rent bagatellmessige.

BIM

Hele prosjektet, både med hensyn til teknologiske løsninger og gjennomføringsmetodikk, er preget av konvensjonelle og gjennomprøvde løsninger, med ett unntak: – Dette ble det første store prosjektet der vi bestemte oss for å gjennomføre hele prosjektet, fra start til overdragelse, helt uten gammeldagse papirtegninger. Ved å kreve BIM (bygningsinformasjonsmodellering, red. komm) og en tredimensjonal modell, har vi klart å effektivisere gjennomføringen og bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige faggruppene. Og, ikke minst, dokumentasjonsarbeidet i ettertid er svært mye enklere. Og alt er så å si helt feilfritt, sier Røssum.

Oppdragsleder Tore Falkenberg i Norconsult forteller at Nedre Otta kan ses på som svenneprøven til selskapets unge «BIM-generasjon». – Og den vil jeg si vi besto med glans, hevder han.

Falkenberg peker på at konsulentselskapet de siste 5–6 årene har gått gjennom et markant generasjonsskifte i staben som jobber med vannkraftprosjekter. – Med en vellykket gjennomføring av Nedre Otta mener jeg den unge generasjonen har «bevist» at de var i stand til å ta opp arven etter alle de eldre, svært flinke bygg- og vannkraftingeniørene som vi står på skuldrene til.

Og nettopp BIM er det som kjennetegner denne nye generasjonen best. – Det viser seg å være en uovertruffen metodikk, sier han.

Inne i kraftstasjonshallen yrer det at arbeidere fra mange forskjellige firmaer og ikke minst mange faggrupper. – Når vi bruker BIM i stedet for tegninger, ser vi mye lettere både egne og andres utfordringer i arbeidsprosessene. Og, ikke minst, vi oppdager fysiske konflikter og feil på modellen, der vi tidligere oppdaget dem først da de forskjellige fagarbeiderne sto i byggegropa med uavdekkede feil på tekningene.

Viktigste erfaring

Også prosjektansvarlig Håvard Haugstulen hos Andritz trekker fram BIM som den viktigste nye erfaringen de tar med seg fra dette prosjektet. – Andritz har vært med på mindre prosjekter med krav til BIM, men Nedre Otta er det første prosjektet innen segmentet «large hydro». Her kom ønsket om BIM inn etter at kontraktene var signert, men vi har likevel gjort det vi kan for å bidra. Men av forskjellige grunner var vi også i dette prosjektet nødt til å støtte oss på tradisjonelle todimensjonale tegninger for detaljer i design, produksjon og montasje.

Han understreker at de tar med seg BIM-erfaringene tilbake til hovedkontoret i østerrikske Graz, og ikke minst til produksjonsbedriftene i Tyskland og India, der de produserte mesteparten av utstyret.

– Vi har allerede undertegnet kontrakter i andre prosjekter der det har vært ønske om å benytte tredimensjonale modeller framfor tradisjonelle papirtegninger. Da har våre erfaringer fra dette prosjektet vært verdifullt.

 

NEDRE OTTA KRAFTSTASJON

 • Utbygger/Byggherre:                                Hafslund E-CO
 • Eiere                                                         Hafslund E-CO og Eidefoss 
 • Drift:                                                          Eidefoss
 • Installert effekt/midlere produksjon:         2×43 MW/320 GWh/år
 • Fallhøyde/slukeevne:                               55,5 m/180 m3
 • Kostnad:                                                  1,2 milliarder kroner
 • Prøvedrift:                                                Februar 2020
 • Offisiell åpning                                         September 2020

 

Leverandører:

 • Hovedentreprise:                                      Skanska
 • Konsulent:                                                Norconsult
 • Alt mekanisk utstyr i vannveien:               Andritz Hydro
 • Alt mekanisk utstyr i kraftstasjonen:         Andritz Hydro
 • Generatorer:                                            Andritz Hydro
 • Transformatorer:                                      ABB
 • Apparat og kontrollanlegg:                       Veo OY
 • SF6 koblingsanlegg:                                ABB
 • Grindrensker:                                           Enerquip
 • Maskinsalkran:                                         Datek Løfteteknikk
 • Kjøle- og lenseanlegg:                            Andritz Hydro
 • Ventilasjon:                                              Lillehammer Ventilasjon
 • Elektrisk lavspentinstallasjon:                 Bravida