Østerrikske Andritz Hydro har en viktig rolle i Nedre Otta-utbyggingen (bildet). Nå har de måttet legge ned arbeidet på grunn av koronaviruset. Foto: Andritz Hydro

Andritz og VEO har stanset arbeidet.

Energiteknikk skrev nylig at Nedre Otta kraftverk (320 GWh/år) kunne settes i drift to måneder før planen. Tiltak for å hindre spredning av Korona-viruset setter nå en stopper for det.

– Ved Nedre Otta er det utfordringer som gjør at framdriften blir forsinket. Der er det eksterne leverandører med utenlandsk personell som har måttet stoppe arbeidet, som en konsekvens av situasjonen vi nå er oppe i, sier kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund E-CO til Energiteknikk.

Aktørene det er snakk om er finske VEO og østerrikske Andritz Hydro. Andritz leverer alt mekanisk utstyr i vannveien og i kraftstasjonen, generatorer og kjøle- og lenseanlegg, mens VEO leverer apparat- og kontrollanlegg.

Ifølge Storm-Mathisen er det ingen bekreftede smittetilfeller på Nedre Otta-prosjektet.

Uklar framdrift 

– Er alt arbeidet der lagt ned?

– Nei, vi har egne ressurser, men vi er nå i en fase av arbeidet, med igangsetting og arbeid med det elektromekaniske, hvor vi er avhengig av en del eksterne leverandører, og den delen har stoppet opp. Men våre folk jobber fortsatt der og replanlegger.

Nå er det usikkert nå det nye kraftverket kan settes i drift.

– Det er for tidlig å si, situasjonen er uoversiktlig for alle.

– Er det mulighet for å få med vårflommen?

– Vi vet ikke når det kan være ferdig, så jeg kan ikke svare på det.

– Vurderer dere å legge ned alt arbeidet ved kraftverket?

– Det kommer nok an på hvor lang tid det går, men foreløpig er vi ikke kommet dit, sier Storm-Mathisen.

Tolga bygges videre

Hafslund E-CO bygger også kraftverk på Tolga i Østerdalen. Der går arbeidet ifølge Storm-Mathisen foreløpig som normalt.

– Der er det stort sett innenlandske ressurser. Men det er klart at vi er utsatt med hensyn til entreprenørens tilgang på personell. Mange kommuner har restriksjoner, så når ett skrift reiser hjem, kan det hende de ikke kan komme tilbake på arbeid fordi de blir satt i karantene. Men foreløpig går det som normalt, sier Storm-Mathisen.

Det viktigste for Hafslund E-CO nå er å hindre smitte og sørge for å opprettholde driften.

– Vi vurderer ressurssituasjonen nøye før vi igangsetter planlagte vedlikeholdsprosjekter eller oppgraderinger, sier kommunikasjonssjefen.

Ved slik arbeid tar man fra hverandre maskiner og vedlikeholde de ulike komponentene.

– Vi kan ikke risikere å plukke fra hverandre et aggregat, og så er alle i karantene eller syke når vi skal sette det sammen. Den situasjonen kan vi ikke komme i, sier Storm-Mathisen.

Forebygge smitte

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft sier det er for tidlig å si hvilke av selskapets prosjekter som eventuelt stoppes som følge av virus-situasjonen, og at det ennå ikke er tatt beslutning om eventuell stans i arbeidet.

– Det er en problemstilling, men det er så langt ikke tatt beslutninger, sier Fjerdingstad.

Som Energiteknikk skrev før helgen, har kraftselskapene satt i verk tiltak for å hindre smitte. Det har også Hafslund E-CO og Statkraft gjort.