Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen i konsernet. Foto: NTB

Driftsresultatet i Norconsult ble i 2019 på 460 millioner kroner, 58 millioner kroner opp sammenlignet med 2018.

Brutto omsetning i Norconsult-konsernet nådde i 2019 6 285 millioner kroner, mot 5 326 millioner kroner i 2018, ifølge en pressemelding fra Norconsult.

Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2019 for 1, 814 MRD NOK, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultat for kvartalet går noe ned sammenlignet med foregående år, 93 MNOK i 2019 mot 104 MNOK i 2018. Underliggende organisk vekst i brutto omsetning er ca. 11 prosent for kvartalet.

Norconsult har blant annet et godt fotfeste innen prosjektering av vannkraft, og er blant annet engasjert i prosjektering av vannkraftverkene Nedre Otta, Tolga og Nedre Fiskumfoss, opplyses det i pressemeldingen.

Konsernet har i 2019 gjort flere oppkjøp. Tidlig i 2019 kjøpte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS og styrket seg dermed innen vindkraft og vindanalyser i Norden.