Kraftbørsen Nord Pool på Lysaker. Foto: Nord Pool/Ilja Hendel

Nord Pool med i KBO

​NVE har vedtatt at Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er en del av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).
Mandag, 23 mars, 2020 - 14:48

Selskapenes arbeid med å sette pris og volum, som gir likevekt mellom tilbud og etterspørsel av kraft, er viktig for systemdriften.

– I det norske kraftsystemet  har markedsplassen vesentlig betydning for forsyningssikkerheten. Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er derfor nå en del av beredskapsarbeidet i kraftforsyningen sier vassdrags og energidirektør, Kjetil Lund i en melding på NVEs nettside.

At European Market Coupling Operator AS og Nord Pool AS er en del av KBO innebærer at de har en del rettigheter og plikter under krav i kraftberedskapsforskriften, som sørger for en bedre beredskap.

De vil også få informasjon fra NVE og Olje- og energidepartementet i beredskapssituasjoner og plikt til å rapportere tilstanden til NVE i likhet med andre KBO-enheter.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.