Norwea-direktør Øistein Galaaen (t.v.) varsler at Corona-situasjonen vil får konsekvenser for vindkraftbransjen, her avbildet sammen med Øyvind Isachsen, administrerende direktør i Norwea. Foto: Øyvind Lie

Vindkraftforeningen Norwea opplyser at Corona-situasjonen, i likhet med andre sektorer, får konsekvenser for økonomi og pågående bygge- og driftsoperasjoner i vindkraft.

Direktør Øistein Galaaen i Norwea sier til Energiteknikk at Corona-situasjonen først og fremst er en alvorlig helsesituasjon, og at foreningen på kort sikt er opptatt av å støtte opp om myndighetenes helsemessige tiltak.

-Vi er i dialog med myndighetene om konsekvenser for pågående byggeprosjekter og service. De langsiktige konsekvensene er uklare, men potensielt negative. Dette får vi komme tilbake til når myndighetene forhåpentlig har kontroll over helsetrusselen og økonomien er i gang igjen, sier Galaaen til Energiteknikk.

På spørsmål om hva myndighetene bør gjøre svarer Galaaen at det viktigste er å få helsemessig kontroll. Dernest, og innenfor rammene av hva som er forsvarlig i så måte, bør man finne løsninger for nødvendige operasjoner. Samtidig legger han til at Corona utfordrer samfunnet på mange nivåer, at det også er alvorlig for vindkraftbransjen og at Norwea følger situasjonen nøye.

Norwea har i dag kontaktet Olje- og energidepartementet for å diskutere hvordan det er mulig å finne helsefaglige, forsvarlige løsninger for å gi personell tillatelse til å utføre kritisk drift og vedlikehold i vindparkene.