Sogn trafostasjon
Bildet viser Sogn trafostasjon i Oslo.

NVE vil innføre strengere krav til politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg. Forslaget om endringer i beredskapsforskriften blir nå sendt på høring.

Forslaget er en skjerping av de endringene om personkontroll som ble tatt inn i kraftberedskapsforskriften 1.1.2019. Bestemmelsen skal gi økt personsikkerhet hos KBO-enhetene ved at risiko reduseres gjennom personkontroll, ifølge høringsnotatet fra NVE.

I høringsnotatet forslår NVE at politiattest skal kreves ved nyansettelser av personer som skal ha tilgang til anlegg, systemer og annet i klasse i klasse 2 og 3, og før eksternt personell gis selvstendig tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 og 3.

I tillegg forslår NVE at KBO-enhetene, basert på egen risikovurdering, kan bruke politiattest også når eksternt personell holdes under oppsyn ved tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 og 3.

Forslaget til endringer i forskriften om personkontroll utvides til å i større grad omfatate eksternt personell enn tidligere, og oppgraderes fra risikobasert til obligatorisk krav, og krav om bruk av politiattest også for klasse 2.

Disse endringene ble omtalt i et intervju Energiteknikk hadde med sjefsingeniør Helge Ulsrud i NVE i september 2019.