Ny dam Holden. De tre første frostveggene på dam Holden er revet. I rivemodellen illustreres det som skal rives med rød farge Foto Multiconsult

De NTE-eide dammene Holden og Strømseter i Steinkjer kommune skal rehabiliteres heldigitalt og tegningsløst, scannet med drone.

NTE Energi AS har startet rehabiliteringen av dammene Holden og Strømseter i Steinkjer kommune i Trøndelag. Dammene er reguleringsmagasin til Brattingfoss og Follafoss kraftverk. Multiconsult har på oppdrag fra NTE Energi AS prosjektert rehabiliteringen av dammene, som innebærer utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, tekniske planer og detaljprosjektering. Prosjekteringen startet opp i 2018 og strekker seg frem til sommeren 2020, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

NTE ønsket å gjennomføre prosjektet tegningsløst og Multiconsult har derfor levert komplett arbeidsunderlag i form av BIM-modeller for både rive- og byggefasen.

Det som gjør dette prosjektet spesielt sammenlignet med prosjektering av nybygg, er at det er eksisterende konstruksjoner hvor noen deler skal rives. Det som skal bygges opp igjen må derfor tilpasses de gjenværende eksisterende konstruksjonene. Begge dammene er derfor scannet med drone. Dronescannet er deretter benyttet til å modellere opp eksisterende dammer og har dannet grunnlaget for den videre prosjekteringen, ifølge meldingen.