- For mobilisert personell kan det være krevende å håndtere krisesituasjoner i den elektriske infrastrukturen. Regelmessige øvelser gjør det lettere, mener forsker og psykolog Lars Ole Goffeng i STAMI. Foto: Tore Halvorsen

Stadig mer ekstremvær skaper problemer for strømforsyningen. For de som skal håndtere utfordringene, er dette krevende, både fysisk og psykisk.

Den som sier dette er Lars Ole Goffeng, psykolog og forsker ved STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). Sammen med kolleger forsker han blant annet på helseeffekter etter strømulykker. Så langt er det gjort lite forskning på de fysiske og mentale belastningene på personell i forbindelse med værets herjinger i den elektriske infrastrukturen, men ut fra generelle forskningsresultater på hendelser knyttet til krisesituasjoner, mener Goffeng at det kan være mye lærdom å hente.

Kan medføre utrygghet

– For ansatte i brannvesenet er normalen å håndtere krisesituasjoner. De er både mentalt og fysisk trent på å rykke ut på kort varsel til hendelser som de vet kan være krevende å forholde seg til. For personell som arbeider i den elektriske infrastrukturen, er det stort sett normale arbeidsoppgaver som gjelder. Når kriser oppstår, er dette avvik som kan medføre utrygghet og usikker tilnærming til de arbeidsoppgavene som venter, sier Goffeng til Energiteknikk.

Lars Ole Goffeng påpeker at stabilitet i strømforsyningen blir stadig viktigere, og kravet om rask gjenoppretning setter de som skal gjøre jobben under press.

– Selv om det varsles om værmessige ekstremsituasjoner, er det vanskelig å forutse konsekvensene for den elektriske infrastrukturen, når på døgnet skadene skjer og i hvilket omfang. Ofte må arbeidet utføres i krevende terreng, under tunge snøfall og i sterk vind. Ikke sjelden dreier det som om kompliserte arbeidsoperasjoner som strekker seg over lang tid. Uten tilstrekkelig med hviletid og tilførsel av mat og drikke kan det fort gå galt, understreker Goffeng, og legger til:

Må øve

– Om de som skal utføre oppgavene ikke er tilstrekkelig konsentrerte, kan det medføre personulykker og forsinke gjenoppretting av strømforsyningen. Måten å motvirke dette på er å gjennomføre regelmessige øvelser av beredskapssituasjoner og plassere lederansvaret for denne type hendelser hos fagfolk som evner å beholde roen i stressede situasjoner, sier Goffeng.

Goffeng holdt foredrag om elsikkerhet på konferansen til Elsikkerhetsforum, som ble gjennomført på Kongsberg med rundt 100 deltagere fra hele landet onsdag og torsdag i forrige uke.