NTE-konsernet oppnådde i 2019 et driftsresultat på 2 062 millioner kroner, som er det beste noensinne.

I tillegg til god drift og et godt år for fornybarproduksjonen, preges resultatet av betydelige engangseffekter. Etableringen av det felles midtnorske nettkonsernet Tensio ga en regnskapsmessig gevinst på 692 millioner kroner, ifølge en børsmelding fra NTE.

Det er videre positive urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter tilknyttet fornybarproduksjonen tilsvarende 491 millioner kroner. Det foreløpige årsresultatet før skatt i 2019 ble 1 959 millioner kroner, ifølge meldingen.

Energiproduksjonen i 2019 ble på 3 967 GWh, mot 3 671 GWh i 2018. Det ble i tillegg oppnådd gode energipriser for året. Samtidig leverte nettvirksomheten og markedsvirksomheten gode resultater. Antall strømkunder vokser også betydelig og NTE leverer nå strøm til mer enn 80.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, opplyses det i meldingen.

I første halvår 2019 startet NTE arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Dette er en investering på 1 milliard kroner.