-Med Dragefossen som ny eier av Rødøy-Lurøy Fiber er selskapet forankret hos en profesjonell eier med god kunnskap og erfaring med fibernett i regionen, sier Stein Mørtsell, styreleder i Rødøy-Lurøy Kraftverk.
Foto: Salten Kraftsamband

Rødøy-Lurøy Kraftselskap (RKL) selger sitt fiberselskap Rødøy-Lurøy Fiber til Dragefossen.

  • Tekst logo
  • Tore Halvorsen

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I forbindelse med avtalen som er inngått opplyser styreleder Stein Mørtsell i RKL at investeringen i fiberselskapet har vært vellykket, men at tiden nå er inne for å overlate videreutviklingen av selskapet til andre. I meldingen om transaksjonen på hjemmesiden til Salten Kraftsamband, som eier 72 prosent av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk,...
Artikkelen er 77 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.