Roan vindpark på Fosen.

Finske Kemira har inngått tiårig kraftavtale med Statkraft om kjøp av 44 GWh årlig, koblet mot opprinnelsesgarantier.

Avtalen omfatter kjøp av opprinnelsesgarantier for hele volumet. Disse leveres fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. Avtalen er dermed den første i sitt slag for Statkraft i Norden, der kunden både kjøper kraft og opprinnelsesgarantier, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

– Vi tror dette bare er starten på slike kombinerte produkter i Norden, der industriaktører i økende grad ønsker å dokumentere sitt kraftforbruk som fornybart ved hjelp av opprinnelsesgarantier, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for markedsoperasjoner i Statkraft.